Branding hotela a zabezpečenie komplexného PR

Jadrom každého úspešného hotela je dobre premyslená obchodná stratégia, určenie jeho reálnych možností a identita jeho značky. Vytvárame pre klienta jeho jedinečný koncept, budujeme značku hotela, ktorá ho personalizuje a […]

Online Media

Online marketing je v dnešnom svete jadrom marketingovej stratégie pre predajné distribučné kanály Vášho hotela. Zaoberáme sa touto vysoko špecializovanou úlohou, pre ktorú je nadmieru dôležité spolupracovať s kvalifikovanými odborníkmi, […]

Obchodná stratégia hotela

Aká je tá správna obchodná stratégia pre Váš hotel alebo ubytovacie zariadenie? Odporúčame našim klientom využiť možnosť tvorby marketingovej a obchodnej stratégie vrátane online predaja našim tímom. Vytvorenie jednotlivých produktov […]

Vytvorenie marketingového plánu

Marketing prostredníctvom marketingového plánu je základný nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov hotela. Naši odborníci z oblasti hotelového marketingu a obchodu zostavia plán a zvolia správnu stratégiu podľa špecifikácie Vášho hotela. […]

Automatizácia a reporting

Každé oddelenie v rámci hotela denne vykonáva množstvo procesov a operácií bez ohľadu na ich charakter. Spravidla značnú záťaž pre zamestnancov tvoria procesy napr. v oblasti evidencie obsadenosti hotela, v […]

Revenue Management

Našim klientom pomáhame pri zostavovaní rozpočtu a nastavujeme predpoveď príjmov z tržieb ubytovania prispôsobený jednotlivým trhovým segmentom. Zvýšte tržby hotela stimulovaním dopytu a jeho využívaním v destinácií, v ktorej sa […]

Riešenie konkrétnych prípadov

konzultácia na základe zadania klienta Tento program ponúka klientom analýzu, prijatie opatrení navrhovaných našim tímom a následnú kontrolu nastaveného procesu pre úplne odstránenie nedostatkov alebo problémov v hotelovej a gastro […]

Analýza a komplexné poradenstvo

– uskutočnenie celkovej analýzy hotela a riešenia Komplexné poradenstvo nášho produktu hotelrestart.com formou mandátnej správy má charakter projektového a krízového manažmentu. Program obsahuje riadenie vášho hotela alebo prevádzky na základe […]