Vytvoření marketingového plánu

Marketing prostřednictvím marketingového plánu je základním nástrojem pro dosáhnutí stanovených cílů hotelu. Naši odborníci z oblasti hotelového marketingu a obchodu sestaví plán a zvolí správnou strategii podle specifikace Vašeho hotelu. […]

Automatizace a reporting

Každé oddělení v rámci hotelu denně vykonává množství procesů a operací bez ohledu na jejich charakter. Zpravidla velkou zátěž tvoří pro zaměstnance procesy například v oblasti evidence obsazenosti hotelu, v […]

Revenue Management

Našim klientů, pomáháme při sestavování rozpočtu a nastavujeme předpověď příjmů z tržeb ubytování přizpůsobených jednotlivým tržním segmentům. Zvyšte tržby hotelu stimulací poptávky a využitím jejího potenciálu v destinaci, ve které […]

Řešení konkrétních případů

konzultace na základě zadání klienta Tento program nabízí klientům analýzu, přijetí opatření navrhovaných našim týmem a následnou kontrolu nastaveného procesu pro úplné odstranění nedostatků a problému v hotelové a gastronomické […]

Analýza a komplexní poradenství

– tvorba celkové analýzy hotelu a řešení Komplexní poradenství našeho produktu hotelrestart.com formou mandátní správy má charakter projektového a krizového managementu. Program obsahuje řízení Vašeho hotelu nebo provozovny na základě […]