Vytvoření finančního plánu

Pro důsledné řízení ekonomiky a plánování Vašeho hotelu vytváříme komplexní finanční plán. Naši konzultanti vycházejí z podnikové strategie a konkretizují ekonomickou analýzu na určitý časový horizont. Zabezpečíme Vám plošnou finanční […]

Řízení cash-flow

Pro řízení cash-flow používáme osvědčené metody a procesy pro zrychlení přílivu peněžního toku a naopak zpomalení odtoku financí. V oblasti řízení cash-flow poskytujeme částečné i kompesní služby řízení. Máme zkušenosti […]

Nákup a prodej nemovitostí v hoteliérství a v cestovním ruchu

Pro obchodní společnosti, majitele nemovitosti a investory v cestovním tuchu nabízíme realitní činnost, vyhledáváme vhodné partnery pro uskutečnění obchodní transakce, a to jako ve smluvním postavení, tak i v pozici […]