Redesign hotela

Poskytujeme našim klientom ucelené služby v procese návrhu a realizácie hotelového interiéru. V projektoch spolupracujeme s renomovanými dizajnérmi a výrobcami, ktorí majú skúsenosti s hotelovými projektami. Naša pridaná hodnota spočíva […]

Financovanie projektov zo zdrojov EÚ

Po spracúvaní analýzy a vyhodnotenia projektu je možnosť zabezpečiť pre našich klientov finačné prostriedky z Európskych investičných fondov. Našim klientom ponúkame zabezpečenie komplexného servisu, spracovanie potrebnej dokumentácie a podanie žiadostí […]

Nákup a predaj nehnuteľností v hoteliérstve a cestovnom ruchu

Pre obchodné spoločnosti, majiteľov nehnuteľností a investorov v cestovnom ruchu ponúkame realitnú činnosť, vyhľadáme vhodných partnerov pre uskutočnenie obchodnej transakcie. A to ako v zmluvnom postavení predávajúceho, tak aj v […]

Zabezpečenie Outsourcingu

Ako vývoj pracovného trhu, tak aj zeefektívnenie jednotlivých interných procesov spôsobujú, že firmy siahajú po využívaní služieb outsourcingu. Skúsenosti nám preukazujú, že približne 30% hotelového personálu je zabezpečených z externých […]

Správa ekonomicko – daňových dokumentov

Orientovať sa v právnej úprave a regulácii podmienok upravujúcich niektoré činnosti v rámci podnikania v hoteliérstve alebo gastronómií si vyžaduje vedomosti a skúsenosti z viacerých oblastí. Aj napriek náležitému prehľadu […]

Riadenie cash-flow

Pri riadení cash-flow používame osvedčené metódy a procesy pre zrýchlenie prílivu peňažného toku a naopak spomaleniu odtoku financií. V oblasti riadenia cash-flow poskytujeme čiastkové aj komplexné služby riadenia. Máme skúsenosti […]

Vytvorenie finančného plánu

Pre dôsledné riadenie ekonomiky a plánovanie Vášho hotela spracujeme komplexný finančný plán. Naši konzultanti vychádzajú z podnikovej stratégie a konkretizujú ekonomickú analýzu na určitý časový horizont. Zabezpečíme Vám plošnú finančnú […]

Príprava projektu a dokumentácie

Na základe Vášho zadania Vám spracujeme kompletnú prípravu projektu prevádzky hotela vrátane projektovej dokumentácie a stavebnej pripravenosti. Spracúvame zadaný projekt s našimi spolupracujúcimi architektami a interiérovými dizajnérmi. Naše návrhy konzultujeme […]

Post-opening hotela

V rámci fázy hotela po otvorení zabezpečujeme pre našich klientov nasledovné služby:  Tréning a riadenie hotelového manažéra priamo v prevádzke (súčasťou je hotelový dozor a koučing) Monitorovanie výkonnosti a správania […]

Pre-opening hotela

Služby poskytované pred otvorením hotela okrem spracovania projektovej dokumentácie a s tým súvisiacich procesov, obsahujú aj nasledovnú fázu v rámci prípravy spustenia prevádzky, a to: Prijímanie a kvalifikácia hotelového manažéra […]