Každé oddelenie v rámci hotela denne vykonáva množstvo procesov a operácií bez ohľadu na ich charakter. Spravidla značnú záťaž pre zamestnancov tvoria procesy napr. v oblasti evidencie obsadenosti hotela, v oblasti hodnotenia spokojnosti hostí, ale aj v oblasti splnenia zákonom stanovených procesov (napríklad pri vystavení účtu a faktúry alebo vypĺňaní policajných nahlášok pre cudzineckú políciu). Pre zjednodušenie jednotlivých procesov, s ktorými sa jednotlivé oddelenia v hoteli stretávajú, ponúkame našim klientom ich automatizáciu:

 • denný report obsadenosti hotela s predpokladom na nasledovné mesiace
 • analýza správania hostí a ich preferencií
 • exportovanie nahlášok pre orgány cudzineckej polície PZ
 • analýza dĺžky pobytu hostí a priemernej ceny za izbu / lôžko
 • report komunikácie recepcie s hosťom
 • automatizovaný mailing pred ubytovaním klienta / pred príchodom klienta do hotela
 • hodnotenie spokojnosti klientov
 • zlepšenie ratingu hotela v online prostredí
 • online objednávka a online rezervácia
 • online platba za hotelové služby
 • zriadenie centrálneho CRM systému pre jednotlivé oddelenia v hoteli
 • import a export medzi hotelovým software a účtovným software