Každé oddělení v rámci hotelu denně vykonává množství procesů a operací bez ohledu na jejich charakter. Zpravidla velkou zátěž tvoří pro zaměstnance procesy například v oblasti evidence obsazenosti hotelu, v oblasti hodnocení spokojenosti hostů, ale také v oblasti splnění zákonem stanovených procesů (například při vystavení účtu a faktury nebo vyplňování policejních hlášení pro cizineckou policii). Pro zjednodušení jednotlivých procesů, se kterými se oddělení v hotelu setkávají, nabízíme našim klientům jejich automatizaci:

 • Denní report obsazenosti hotelu s předpokladem / odhadem na následující měsíce
 • Analýza chování hostů a jejich preference
 • Export hlášení pro orgány cizinecké policie PZ
 • Analýza délky pobytu hostů a průměrná cena za pokoj / lůžko
 • Report komunikace recepce s hosty
 • Automatizovaný mailing před ubytováním klienta / před příchodem klienta do hotelu
 • Hodnocení spokojenosti klientů
 • Zlepšení ratingu hotelu v online prostředí
 • Online objednávka a online rezervace
 • Online platba za hotelové služby
 • Zřízení centrálního CRM systému pro jednotlivé oddělení v hotelu
 • Import a export mezi hotelovým softwarem a účetnickým softwarem