Branding hotela a zabezpečenie komplexného PR

Jadrom každého úspešného hotela je dobre premyslená obchodná stratégia, určenie jeho reálnych možností a identita jeho značky. Vytvárame pre klienta jeho jedinečný koncept, budujeme značku hotela, ktorá ho personalizuje a […]

Online Media

Online marketing je v dnešnom svete jadrom marketingovej stratégie pre predajné distribučné kanály Vášho hotela. Zaoberáme sa touto vysoko špecializovanou úlohou, pre ktorú je nadmieru dôležité spolupracovať s kvalifikovanými odborníkmi, […]

Obchodná stratégia hotela

Aká je tá správna obchodná stratégia pre Váš hotel alebo ubytovacie zariadenie? Odporúčame našim klientom využiť možnosť tvorby marketingovej a obchodnej stratégie vrátane online predaja našim tímom. Vytvorenie jednotlivých produktov […]

Vytvorenie marketingového plánu

Marketing prostredníctvom marketingového plánu je základný nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov hotela. Naši odborníci z oblasti hotelového marketingu a obchodu zostavia plán a zvolia správnu stratégiu podľa špecifikácie Vášho hotela. […]