Zabezpečenie Outsourcingu

Ako vývoj pracovného trhu, tak aj zeefektívnenie jednotlivých interných procesov spôsobujú, že firmy siahajú po využívaní služieb outsourcingu. Skúsenosti nám preukazujú, že približne 30% hotelového personálu je zabezpečených z externých […]