Príprava projektu a dokumentácie

Na základe Vášho zadania Vám spracujeme kompletnú prípravu projektu prevádzky hotela vrátane projektovej dokumentácie a stavebnej pripravenosti. Spracúvame zadaný projekt s našimi spolupracujúcimi architektami a interiérovými dizajnérmi. Naše návrhy konzultujeme […]

Post-opening hotela

V rámci fázy hotela po otvorení zabezpečujeme pre našich klientov nasledovné služby:  Tréning a riadenie hotelového manažéra priamo v prevádzke (súčasťou je hotelový dozor a koučing) Monitorovanie výkonnosti a správania […]

Pre-opening hotela

Služby poskytované pred otvorením hotela okrem spracovania projektovej dokumentácie a s tým súvisiacich procesov, obsahujú aj nasledovnú fázu v rámci prípravy spustenia prevádzky, a to: Prijímanie a kvalifikácia hotelového manažéra […]