Automatizace a reporting

Každé oddělení v rámci hotelu denně vykonává množství procesů a operací bez ohledu na jejich charakter. Zpravidla velkou zátěž tvoří pro zaměstnance procesy například v oblasti evidence obsazenosti hotelu, v […]

Revenue Management

Našim klientů, pomáháme při sestavování rozpočtu a nastavujeme předpověď příjmů z tržeb ubytování přizpůsobených jednotlivým tržním segmentům. Zvyšte tržby hotelu stimulací poptávky a využitím jejího potenciálu v destinaci, ve které […]