Automatizácia a reporting

Každé oddelenie v rámci hotela denne vykonáva množstvo procesov a operácií bez ohľadu na ich charakter. Spravidla značnú záťaž pre zamestnancov tvoria procesy napr. v oblasti evidencie obsadenosti hotela, v […]

Revenue Management

Našim klientom pomáhame pri zostavovaní rozpočtu a nastavujeme predpoveď príjmov z tržieb ubytovania prispôsobený jednotlivým trhovým segmentom. Zvýšte tržby hotela stimulovaním dopytu a jeho využívaním v destinácií, v ktorej sa […]