Správa ekonomicko – daňových dokumentov

Orientovať sa v právnej úprave a regulácii podmienok upravujúcich niektoré činnosti v rámci podnikania v hoteliérstve alebo gastronómií si vyžaduje vedomosti a skúsenosti z viacerých oblastí. Aj napriek náležitému prehľadu […]

Riadenie cash-flow

Pri riadení cash-flow používame osvedčené metódy a procesy pre zrýchlenie prílivu peňažného toku a naopak spomaleniu odtoku financií. V oblasti riadenia cash-flow poskytujeme čiastkové aj komplexné služby riadenia. Máme skúsenosti […]

Vytvorenie finančného plánu

Pre dôsledné riadenie ekonomiky a plánovanie Vášho hotela spracujeme komplexný finančný plán. Naši konzultanti vychádzajú z podnikovej stratégie a konkretizujú ekonomickú analýzu na určitý časový horizont. Zabezpečíme Vám plošnú finančnú […]