Vytvoření finančního plánu

Pro důsledné řízení ekonomiky a plánování Vašeho hotelu vytváříme komplexní finanční plán. Naši konzultanti vycházejí z podnikové strategie a konkretizují ekonomickou analýzu na určitý časový horizont. Zabezpečíme Vám plošnou finanční […]

Řízení cash-flow

Pro řízení cash-flow používáme osvědčené metody a procesy pro zrychlení přílivu peněžního toku a naopak zpomalení odtoku financí. V oblasti řízení cash-flow poskytujeme částečné i kompesní služby řízení. Máme zkušenosti […]

Správa ekonomicko-daňových dokumentů

Orientace v právní úpravě a regulaci podmínek upravující některé činnosti v rámci podnikání v hoteliérství nebo v gastronomii si vyžaduje vědomosti a zkušenosti z vícerých oblastí. I navzdory náležitému přehledu […]