Po spracúvaní analýzy a vyhodnotenia projektu je možnosť zabezpečiť pre našich klientov finačné prostriedky z Európskych investičných fondov. Našim klientom ponúkame zabezpečenie komplexného servisu, spracovanie potrebnej dokumentácie a podanie žiadostí na príslušné orgány štátnej správy.