Po spracúvaní analýzy a vyhodnotenia projekta je možnosť zabezpečiť pre našich klientov finačné prostriedky z Európskych investičných fondov, našim klientom ponúkame zabzepečenie komplxného servisu, spracovanie potrebnej dokumentácie a podanie žiadostí na príslušné orgány štátnej správy.