Po zpracování analýzy a vyhodnocení projektu je možnost zabezpečit pro naše klienty financní prostredky z Evropských investičních fondů. Našim klientům nabízíme zabezpečení komplexního servisu, zpracování potřebné dokumentace a podání žádosti na příslušné orgány státní správy.