ZABEZPEČUJEME

KRÍZOVÝ MANAŽMENT A AUDIT PODNIKU, OUTSOURCING

• Riadenie ekonomiky, audit a reštrukturalizácia stredísk • Tvorba finančního plánu • Opatrenia cash-flow , nastavenie zmluvných podmienok • Správa ekonomicko-daňových dokumentov • Outsourcing hotelového manažéra, personálny manažment

KOMPLEXNÉ PORADENSTVO, SPRÁVA PODNIKU

• Transakcie v cestovnom ruchu, nákup a predaj nehnuteľností • Controlling a mystery shopping • Analýza hotela, interné procesy medzi jeho strediskami • Nastavenie organizačnej štruktúry, zefektívnenie pracovného času • Konzultácie, tvorba ponuky

REKONŠTRUKCIE, PRE-POST OPENING A REDESIGN HOTELOV

• Rekonštrukcia hotela, inovácie interiéru a Rebranding • Pre-opening a Post-opening hotelov • Príprava investičních projektov a dokumentácie • Technická pripravenosť a legislatívne podmienky

MARKETING & ONLINE MEDIA, OBCHODNÉ STRATÉGIE

• Tvorba marketingového plánu • Návrh a realizácia obchodných stratégií • Branding hotela a komplexné PR • Event management • Online, sociálne siete a grafický dizajn

SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE, DOTÁCIE A GRANTY

• Špecializované prieskumy • Financovanie projektov zo zdrojov EÚ • Dotácie a podporné programy AUT, CZ, SK, POL • Výzvy na čerpanie grantov

AUTOMATIZÁCIA, REVENUE & REZERVAČNÉ SYSTÉMY

• Automatizácia a reporting, forecasting • Revenue Management, práca s cenou • Kalendár dopytu a cenotvorba • Rezervačné systémy, channel manager

WEB DESIGN

Start Form

$150

 • 1 Initial Concepts
 • Layerd PSD
 • 3 Revisions
 • 100% Rights

WEB DEV

Start Form

$250

 • 2 Pages
 • 3 Revisions
 • Clean Code
 • W3C Validated

UI/UX DESIGN

Start Form

$100

 • 1 Initial Concepts
 • Layerd PSD
 • 3 Revisions
 • 100% Satisfaction

LOGO DESIGN

Start Form

$50

 • 2 Concepts
 • 3 Revisions
 • Vector Logo
 • 100% Rights

SLUŽBY

Redesign hotela

Poskytujeme našim klientom ucelené služby v procese návrhu a realizácie hotelového interiéru. V projektoch spolupracujeme s renomovanými dizajnérmi a výrobcami, ktorí majú skúsenosti s hotelovými projektami. Naša pridaná hodnota spočíva […]

Financovanie projektov zo zdrojov EÚ

Po spracúvaní analýzy a vyhodnotenia projekta je možnosť zabezpečiť pre našich klientov finačné prostriedky z Európskych investičných fondov, našim klientom ponúkame zabzepečenie komplxného servisu, spracovanie potrebnej dokumentácie a podanie žiadostí […]

Nákup a predaj nehnuteľností v hoteliérstve a cestovnom ruchu

Pre obchodné spoločnosti, majiteľov nehnuteľností a investorov v cestovnom ruchu ponúkame realitnú činnosť, vyhľadáme vhodných partnerov pre uskutočnenie obchodnej transakcie. A to ako v zmluvnom postavení predávajúceho, tak aj v […]

Zabezpečenie Outsourcingu

Ako vývoj pracovného trhu, tak aj zeefektívnenie jednotlivých interných procesov spôsobujú, že firmy siahajú po využívaní služieb outsourcingu. Skúsenosti nám preukazujú, že približne 30% hotelového personálu je zabezpečených z externých […]

Správa ekonomicko – daňových dokumentov

Orientovať sa v právnej úprave a regulácii podmienok upravujúcich niektoré činnosti v rámci podnikania v hoteliérstve alebo gastronómií si vyžaduje vedomosti a skúsenosti z viacerých oblastí. Aj napriek náležitému prehľadu […]

Riadenie cash-flow

Pri riadení cash-flow používame osvedčené metódy a procesy pre zrýchlenie prílivu peňažného toku a naopak spomaleniu odtoku financií. V oblasti riadenia cash-flow poskytujeme čiastkové aj komplexné služby riadenia. Máme skúsenosti […]

Vytvorenie finančného plánu

Pre dôsledné riadenie ekonomiky a plánovanie Vášho hotela spracujeme komplexný finančný plán. Naši konzultanti vychádzajú z podnikovej stratégie a konkretizujú ekonomickú analýzu na určitý časový horizont. Zabezpečíme Vám plošnú finančnú […]

Príprava projektu a dokumentácie

Na základe Vášho zadania Vám spracujeme kompletnú prípravu projektu prevádzky hotela vrátane projektovej dokumentácie a stavebnej pripravenosti. Spracúvame zadaný projekt s našimi spolupracujúcimi architektami a interiérovými dizajnérmi. Naše návrhy konzultujeme […]

Post-opening hotela

V rámci fázy hotela po otvorení zabezpečujeme pre našich klientov nasledovné služby:  Tréning a riadenie hotelového manažéra priamo v prevádzke (súčasťou je hotelový dozor a koučing) Monitorovanie výkonnosti a správania […]

Pre-opening hotela

Služby poskytované pred otvorením hotela okrem spracovania projektovej dokumentácie a s tým súvisiacich procesov, obsahujú aj nasledovnú fázu v rámci prípravy spustenia prevádzky, a to: Prijímanie a kvalifikácia hotelového manažéra […]

Branding hotela a zabezpečenie komplexného PR

Jadrom každého úspešného hotela je dobre premyslená obchodná stratégia, určenie jeho reálnych možností a identita jeho značky. Vytvárame pre klienta jeho jedinečný koncept, budujeme značku hotela, ktorá ho personalizuje a […]

Online Media

Online marketing je v dnešnom svete jadrom marketingovej stratégie pre predajné distribučné kanály Vášho hotela. Zaoberáme sa touto vysoko špecializovanou úlohou, pre ktorú je nadmieru dôležité spolupracovať s kvalifikovanými odborníkmi, […]

Obchodná stratégia hotela

Aká je tá správna obchodná stratégia pre Váš hotel alebo ubytovacie zariadenie? Odporúčame našim klientom využiť možnosť tvorby marketingovej a obchodnej stratégie vrátane online predaja našim tímom. Vytvorenie jednotlivých produktov […]

Vytvorenie marketingového plánu

Marketing prostredníctvom marketingového plánu je základný nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov hotela. Naši odborníci z oblasti hotelového marketingu a obchodu zostavia plán a zvolia správnu stratégiu podľa špecifikácie Vášho hotela. […]

Automatizácia a reporting

Každé oddelenie v rámci hotela denne vykonáva množstvo procesov a operácií bez ohľadu na ich charakter. Spravidla značnú záťaž pre zamestnancov tvoria procesy napr. v oblasti evidencie obsadenosti hotela, v […]

Revenue Management

Našim klientom pomáhame pri zostavovaní rozpočtu a nastavujeme predpoveď príjmov z tržieb ubytovania prispôsobený jednotlivým trhovým segmentom. Zvýšte tržby hotela stimulovaním dopytu a jeho využívaním v destinácií, v ktorej sa […]

Riešenie konkrétnych prípadov

konzultácia na základe zadania klienta Tento program ponúka klientom analýzu, prijatie opatrení navrhovaných našim tímom a následnú kontrolu nastaveného procesu pre úplne odstránenie nedostatkov alebo problémov v hotelovej a gastro […]

Analýza a komplexné poradenstvo

– uskutočnenie celkovej analýzy hotela a riešenia Komplexné poradenstvo nášho produktu hotelrestart.com formou mandátnej správy má charakter projektového a krízového manažmentu. Program obsahuje riadenie vášho hotela alebo prevádzky na základe […]

50+
ÚSPEŠNÝCH RIEŠENÍ
25+
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
17+
VYKONANÝCH MODERNIZÁCII
100+
VYPITÝCH KÁV

Kontaktujte nás

Košická 52/A, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika

office@hotelrestart.com

+420 774 201 337

  Eliska
  Hotel Tatra
  Rozalka
  Rybarsky dvor
  Tvrz Orlice
  Rezidence
  Mane
  Weichuv dvur
  Pelikan
  Mamut