– uskutočnenie celkovej analýzy hotela a riešenia

Komplexné poradenstvo nášho produktu hotelrestart.com formou mandátnej správy má charakter projektového a krízového manažmentu. Program obsahuje riadenie vášho hotela alebo prevádzky na základe mandátnej zmluvy medzi našou spoločnosťou a prevádzkovateľom hotela. Ako garancia nášho úspechu je súčasťou mandátnej zmluvy náš záväzok vrátenia investície klientovi, v prípade neúspechu nami nastavených procesov. Náš tím konzultantov sa stáva tímom vášho hotela. Našu prácu berieme ako misiu.

Výhoda tohto produktu spočíva v komplexnosti riešenia pre celý hotel, bez ohľadu na procesy alebo systém riadenia jednotlivých oddelení. Naši skúsení konzultanti pracujú vo viacerých oblastiach súčasne, čím jednotlivé oddelenia a oblasti medzi sebou efektívnejšie spolupracujú, a my tým nastavujeme pre hotel jednotný interný systém riadenia. Tento produkt je vhodný pre :

  • Príprava a otvorenie novej prevádzky hotela alebo jeho časti
  • Ekonomicky neefektívny hotel
  • Príprava a realizácia rekonštrukcie hotela
  • “update hotela” alebo zmena charakteru / kategórie prevádzky
  • Riadenie počas reštrukturalizácie