Pre obchodné spoločnosti, majiteľov nehnuteľností a investorov v cestovnom ruchu ponúkame realitnú činnosť, vyhľadáme vhodných partnerov pre uskutočnenie obchodnej transakcie. A to ako v zmluvnom postavení predávajúceho, tak aj v pozícií kupujúceho. Naše skúsenosti a špecializácia v danom odvetví trhu umožňuje našim klientom dosiahnuť efektívne vyjednávanie obchodných podmienok a zvoliť tie najvhodnejšie stratégie pre dosiahnutie cieľa.