Aká je tá správna obchodná stratégia pre Váš hotel alebo ubytovacie zariadenie? Odporúčame našim klientom využiť možnosť tvorby marketingovej a obchodnej stratégie vrátane online predaja našim tímom. Vytvorenie jednotlivých produktov hotela so správnou ekonomicky efektívnou kalkuláciou zacielených na určité cieľové skupiny alebo trh je základ úspechu každého obchodníka. V oblasti obchodu vieme zabezpečiť nasledovné služby: 

  • Návrh a vytváranie predajných produktov hotela
  • Kalkulácie pobytových a prevádzkových produktov
  • Pricing – tvorba cien jednotlivých produktov obsahujúcich viacero služieb (prenájom didaktickej techniky, prenájom wellness, externé služby športovísk…)
  • Predaj a výber distribučných kanálov vrátane províznej politiky
  • Nastavenie všeobecných obchodných podmienok
  • Vytvorenie booking engine na mieru hotela
  • Podmienky skupinovej rezervácie a podmienky pre korporátneho klienta
  • Rámcové podmienky zmluvy s cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou