Online marketing je v dnešnom svete jadrom marketingovej stratégie pre predajné distribučné kanály Vášho hotela. Zaoberáme sa touto vysoko špecializovanou úlohou, pre ktorú je nadmieru dôležité spolupracovať s kvalifikovanými odborníkmi, aby sme dosahovali najlepšie výsledky, čo pre našich klientov znamená návratnosť investície do webových stránok a online podpory. Marketingoví konzultanti našej spoločnosti vytvoria pre Vás inovatívny a kreatívny online marketing.

  • Grafické návrhy webových stránok a spracovanie fotografií
  • SEO – optimalizácia pre vyhľadávače
  • SEM – marketing pre vyhľadávače
  • META – Search marketing
  • Spätné zacielenie a remarketing
  • SMM – marketing a komplexná správa sociálnych sietí
  • CRM – riadenie vzťahov so zákazníkom
  • Branding a Positioning