V rámci fázy hotela po otvorení zabezpečujeme pre našich klientov nasledovné služby: 

  • Tréning a riadenie hotelového manažéra priamo v prevádzke (súčasťou je hotelový dozor a koučing)
  • Monitorovanie výkonnosti a správania hotelového tímu vrátane nápravy (súčasťou je prehľad schopnosti zamestnancov, ich kvalifikácie a výkonnosti)
  • Zabezpečenie dodržiavania nastavených servisných štandardov služieb pre koncového klienta
  • Identifikácia príležitostí na max. finančného toku pri zlepšovaní pozície na trhu
  • Sledovanie a zabezpečenie technického plánu údržby nehnuteľnosti hotela
  • Kontrola kvality zariadení a inšpekcia majetku, celková inventarizácia majetku
  • Monitorovanie nákladov a ich kontrola (súčasťou je prevádzkové rozpočtovanie)