V rámci fáze hotelu po otevření zabezpečujeme pro naše klienty následující služby:

  • Trénink a řízení hotelového manažera přímo v provozovně (součástí je hotelový dozor a koučink)
  • Monitorování výkonnosti a správa hotelového týmu včetně nápravy (součástí je přehled schopností zaměstnanců, jejich kvalifikace a výkonnost)
  • Zabezpečení dodržování nastavených servisních standardů služeb pro koncového klienta
  • Identifikace příležitostí na maximalizaci finančního toku při zlepšování pozice na trhu
  • Sledování a zabezpečení technického plánu údržby nemovitosti hotelu
  • Kontrola kvality zařízení a inspekce majetku, celková inventarizace majetku
  • Monitorování nákladů a jejich kontrola (součástí je rozpočet provozovny)