Služby poskytované pred otvorením hotela okrem spracovania projektovej dokumentácie a s tým súvisiacich procesov, obsahujú aj nasledovnú fázu v rámci prípravy spustenia prevádzky, a to:

  • Prijímanie a kvalifikácia hotelového manažéra
  • Výber dodávateľov a rokovania za účelom nastavenia výhodných zmluvných podmienok spolupráce
  • Vývoj protokolov SOP
  • Uskutočnenie náboru a výcviku zamestnancov jednotlivých oddelení
  • Príprava štruktúry správy financií a výkazov