Na základe Vášho zadania Vám spracujeme kompletnú prípravu projektu prevádzky hotela vrátane projektovej dokumentácie a stavebnej pripravenosti. Spracúvame zadaný projekt s našimi spolupracujúcimi architektami a interiérovými dizajnérmi. Naše návrhy konzultujeme priamo so stavebnými firmami realizujúcimi projekt, pričom prinášame do projektu praktické dispozičné riešenia, zastupujeme investora priamo na stavebných dňoch alebo rokovaniach so zhotoviteľmi.

Naše skúsenosti z prevádzkovania hotelov premietame priamo už do technickej prípravy, pričom upozorníme investora na možné nedostatky alebo zákonnom stanovené povinnosti prevádzkovateľa, od elektronickej požiarnej alebo zabezpečovacej signalizácie cez sieťové zariadenia so štruktúrovanou kabelážou, až po chladenie či úsporné hotelové svietenie. Jednotlivé oblasti konzultácie:

 • Požiarna signalizácia a značenie únikových ciest
 • Evakuačný rozhlas
 • Internet vrátane rozmiestnenia WiFi spots
 • Server
 • Zriadenie telefónnej ústredne
 • Hotelový TV systém vrátane prípravy rozvodov
 • Predpríprava a príprava na kamerový systém
 • Kartový systém na hotelové zámky
 • Hotelové svietenie
 • Vzduchotechnika a klimatizácia
 • Vykurovanie, meranie a regulácia
 • Gastronomické zariadenia pre kuchyňu a reštauráciu