Našim klientů, pomáháme při sestavování rozpočtu a nastavujeme předpověď příjmů z tržeb ubytování přizpůsobených jednotlivým tržním segmentům. Zvyšte tržby hotelu stimulací poptávky a využitím jejího potenciálu v destinaci, ve které se hotel nachází. Zabezpečíme přesun hotelových distribučních kanálů na nové a více potencionální, čímž zajistíme zvýšení celkové poptávky po Vašich službách. Optimalizujeme přímý prodej prostřednictvím Vaší webové stránky hotelu nebo rezervačního oddělení.

  • Cenotvorba pultových a individuálních smluvených sazeb
  • Hodnocení konkurence

Zpracujeme pro Vás přehled silných a slabých stránek a analýzu hlavních konkurentů hotelu, abychom mohli posoudit cenové umístění v souvislosti s nabídkou hotelu. Tyto analýzy Vám poskytnou přehled o prostoru mezi už stanovenou cenou a jejím hodnotovým rozpětím ve vztahu ke konkurenci.

  • Cenový a distribuční benchmarking

Dojde k porovnání cenové a obchodní strategie konkurentů. Předložené materiály určí kromě pultových den konkurence také strategii dohodnutých smluvních cen pro jednotlivé segmenty klienta. Studie zpracováváme v kvartálních a ročních přehledech, resp. podle segmentu klienta a délky pobytu v hotelu. Předkládáme klientovi komplexní přehled o oceňování hotelu a revidování cenové sítě.

  • Kalendář poptávky

Vytvoříme pro hotel strukturovaný kalendář poptávky, který bude po jednotlivých dnech definovat sílu poptávky včetně událostí, která na to mají vliv. Součástí kalendáře je strategie sazeb nebo jejich cenové rozpětí.

  • Forecasting

Pro naše klienty zpracováváme přehled segmentace trhu jejich hotelu s vytvořením prognózy. Cílem forecastingu je, aby marketingové a prodejní strategie byly co nejefektivněji zacílené na existující poptávku v jednotlivých segmentech.