Pri riadení cash-flow používame osvedčené metódy a procesy pre zrýchlenie prílivu peňažného toku a naopak spomaleniu odtoku financií. V oblasti riadenia cash-flow poskytujeme čiastkové aj komplexné služby riadenia. Máme skúsenosti z oblasti správy daní, projektového manažmentu a obchodného či spotrebiteľského práva. Pridelený ekonomický konzultant sa pri navrhovanom riadení zameriava na nasledovné oblasti:

 • Zrýchlenie procesu depozít a využitie disponobilnej hotovosti
 • Sledovanie pokladne a platby preddavkov
 • Zavedenie používania kreditných kariet
 • Dôsledné daňové plánovanie a optimalizácia
 • Nastavenie úverových podmienok
 • Nastavenie obchodných podmienok a zálohových platieb hotela
 • Denná fakturácia a výkazy
 • Monitoring pohľadávok v krátkodobých lehotách
 • Inkaso
 • Predajná politika vrátane marže
 • Nastavenie nákupnej politiky a dodávateľských vzťahov
 • Stav a hodnota zásob