• konzultácia na základe zadania klienta

Tento program ponúka klientom analýzu, prijatie opatrení navrhovaných našim tímom a následnú kontrolu nastaveného procesu pre úplne odstránenie nedostatkov alebo problémov v hotelovej a gastro prevádzke. Na základe vami zadefinovanej požiadavky sa zameriame na odstránenie konkrétneho problému bez ohľadu na odvetvie v rámci riadenia, prevádzkovania hotela.

Primárne je táto varianta služieb určená pre majiteľov a vrcholových manažérov, ktorí vedia pomenovať daný problém svojej prevádzky, ale nevedia správne nastaviť procesy alebo prijať opatrenia pre bezproblémové fungovanie. Služba konkrétneho prípadu je často využívaná v oblasti:

  • Nastavenie marže, stanovenie nákladovej ceny
  • Vytvorenie kalkulácií pre jednotlivé úseky hotela vrátane kalkulácie produktu
  • Návrh a prijatie obchodných podmienok pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  • Riadenie cash-flow
  • Vytvorenie pravidiel pri výrobných procesoch prevádzky ( Food and Beverage )
  • Tvorba jedálnych, nápojových lístkov a špeciálnych Menu
  • Nastavenie správnej organizačnej štruktúry hotela s efektivitou pracovného času
  • Vytvorenie konceptu ponuky, marketingová stratégia s určením trhov
  • Tvorba finančného plánu