• konzultace na základě zadání klienta

Tento program nabízí klientům analýzu, přijetí opatření navrhovaných našim týmem a následnou kontrolu nastaveného procesu pro úplné odstranění nedostatků a problému v hotelové a gastronomické provozovně. Na základě Vámi definovaného požadavku se zaměříme na odstranění konkrétního problému bez ohledu na odvětví v rámci řízení a provozu hotelu.

Primárně je tato služba určena pro majitele a vrcholové manažery, kteří dokáží pojmenovat a definovat daný problém své provozovny, ale neumí správně nastavit procesy nebo přijmout potřebná opatření pro bezproblémové fungování. Služba konkrétních případů je využívána v oblasti:

  • Nastavení marže, stanovení nákladové ceny
  • Vytvoření kalukací pro jednotlivé úseky hotelu včetně kalkulace produktu
  • Návrh a přijetí obchodních podmínek pro dodavatelsko-odběratelské vztahy
  • Řízení cash-flow
  • Vytvoření pravidel při výrobních procesech provozovny (Food and Beverage)
  • Tvorba jídelních a nápojových lístků, tvorba speciálních MENU
  • Nastavení správné organizační struktury hotelu s důrazem na časovou efektivitu práce
  • Vytvoření konceptu nabídky, marketingová strategie s určením trhů
  • Tvorba finančního plánu