Orientovať sa v právnej úprave a regulácii podmienok upravujúcich niektoré činnosti v rámci podnikania v hoteliérstve alebo gastronómií si vyžaduje vedomosti a skúsenosti z viacerých oblastí. Aj napriek náležitému prehľadu štátne orgány predpisy menia vzhľadom na potrebu vyvíjajúceho sa trhu a spoločnosti. Sledujeme vývoj v jednotlivých odvetviach tak, aby sme vedeli byť súčinní, reagovať a zabezpečiť našim klientom komplexný servis.

  • Vypracovanie špecializovaných Menu, jedálneho a nápojového lístka, vínnej karty
  • Vypracovanie cenových výmerov
  • Spracovanie kníh registračných pokladníc s certifikátom
  • Závierky jednotlivých stredísk hotela (denné a mesačné)
  • Poverenie k zmenárenskej činnosti, pokladničná a valutová kniha
  • Zoznam spolupracujúcich dodávateľov s preukázaním nadobudnutia tovaru
  • Zabezpečenie povolenia na predaj liehu v balení určenom pre spotrebiteľa
  • Dokumentácia o nadobudnutí tovaru podliehajúceho spotrebnej dani
  • Evidencia predaja liehu a stav jeho zásob na stredisku