Pro důsledné řízení ekonomiky a plánování Vašeho hotelu vytváříme komplexní finanční plán. Naši konzultanti vycházejí z podnikové strategie a konkretizují ekonomickou analýzu na určitý časový horizont. Zabezpečíme Vám plošnou finanční analýzu, nejen pro řízení ekonomiky Vašeho hotelu nebo gastronomické provozovny, ale i pro získání bankovního financování a čerpání různých grantů.

  • Analýza finančního zdraví podniku
  • Plánovaný výkaz zisku a ztrát
  • Investiční a odpisový plán
  • Plán investičních potřeb a jeho financování
  • Plán tržeb (se součástí marketingové / obchodní strategie)
  • Plán nákladů ( se součástí plánu osobních / mzdových nákladů)
  • Sestavení plánované rozvahy a plánu peněžních toků