Marketing prostredníctvom marketingového plánu je základný nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov hotela. Naši odborníci z oblasti hotelového marketingu a obchodu zostavia plán a zvolia správnu stratégiu podľa špecifikácie Vášho hotela. Využitím našich niekoľkoročných skúseností a odbornosti, pripravíme plán, ktorý zrealizuje poskytnutie kvalitných služieb koncovému klientovi s prínosom zisku pre hotel. Na základe požiadavky klienta zabezpečujeme v rámci našej činnosti : 

  • Marketingový mix – stanovenie produktu, ceny, distribúcie a komunikácie
  • Analýza cieľových segmentov trhu
  • Návrh a realizácia marketingovej kampane
  • Plán hotelových eventov “event marketing”
  • Kalendár aktivít marketingového odd. hotela
  • Systematický a pravidelný prieskum trhu