Marketing prostřednictvím marketingového plánu je základním nástrojem pro dosáhnutí stanovených cílů hotelu. Naši odborníci z oblasti hotelového marketingu a obchodu sestaví plán a zvolí správnou strategii podle specifikace Vašeho hotelu. Využitím našich několikaročních zkušeností s odbornosti přípravíme plán, který zrealizuje poskytnutí kvalitních služeb koncovému klientovi s přínosem zisku pro hotel. Na základě požadavků klienta zabezpečujeme v rámci naší činnosti:

  • Marketingový mix
  • Analýza cílových segmentů trhu
  • Návrh a realizace marketingové kampaně
  • Plán hotelových eventů – Event marketing
  • Kalendář aktivit marketingového oddělení hotelu
  • Systematický a pravidelný průzkum trhu