Ako vývoj pracovného trhu, tak aj zeefektívnenie jednotlivých interných procesov spôsobujú, že firmy siahajú po využívaní služieb outsourcingu. Skúsenosti nám preukazujú, že približne 30% hotelového personálu je zabezpečených z externých zdrojov. Náš produkt outsourcingu má charakter krátkodobého kontraktu, t.j. zabezpečujeme prevažne pre našich klientov výkonné pracovné pozície a pozície stredného managementu, najčastejšie pri sezónnych obdobiach alebo pri zabezpečení významných podujatí či ako následok riešenia krízového stavu prevádzky.

Pre naše outsourcingové služby zabezpečujeme komplexné zaškolenie personálu a priamy dohľad u klienta:

  • výkonné pozície v oblasti servisu ako čašník, recepčný, pomocný pracovník, hosteska
  • výkonné pozície so špecializáciou ako barista, barman, somelier
  • výkonné pozície z oblasti správy ako údržbár, chyžná
  • vedúce pozície stredného managementu ako supervízor, restaurant manager, spa manager a pod.