O NÁS

VYRIEŠIME PROBLÉMY VÁŠHO HOTELA

VYRIEŠIME PROBLÉMY VÁŠHO HOTELA

Hľadáte poradenskú spoločnosť, ktorá vyrieši problémy Vášho hotela a poskytne mu konkurenčnú výhodu? Spolupráca s A&V Partners mení Vaše postavenie na trhu v gastronómii a hoteliérstve.

Našimi činnosťami a kreatívnym pohľadom prinášame riešenia a výsledky pre problémové prevádzky, ale aj začínajúce či zrekonštruované hotely. Sme inovatívna hotelová poradenská skupina.

Našim cieľom je zmeniť súčasný stav Vašej prevádzky, zaviesť poriadok a riešiť problémy prakticky s našimi osvedčenými metódami a strategickými postupmi. Prinášame riešenia nielen pre problémové, ekonomicky neefektívne gastro prevádzky a hotely, ale prinášame a zavádzame kreatívne riešenia pre nové hotelové koncepty formou mandátnej správy. Privádzame opätovne k životu nehnuteľnosti s nedostatočným výkonom a nastavujeme predajné a marketingové stratégie Vášho hotela.

A&V Partners

A&V Partners s poradenstvom mandátnej správy “Restart your Hotel” je spoločnosť, ktorá Vás presvedčí, že môžete dosiahnuť zdravú návratnosť investícií s unikátnym produktom vo Vašom zariadení. Vaši hostia budú využívať Vaše služby so spokojnosťou na úrovni svetových hotelových značiek franchisingu. Náš tím je Vám k dispozícii, sme tu, aby sme odhalili Váš skrytý potenciál, sme tu, aby sme zmenili Váš hotel na produkt s vedúcim postavením na trhu.

Viac ako 15 rokov skúseností s riadením v hoteliérstve

100%

Viac ako 15 realizovaných rekonštrukcií hotelov

100%

Príprava 2 investičných hotelových & resort projektov

100%

Osobná angažovanosť, priama zodpovednosť za výsledok

100%

VŠEOBECNÉ SLUŽBY

MANDÁTNA SPRÁVA

Hotel Management & Consulting

Komplexné poradenstvo nášho produktu hotelrestart.com formou mandátnej správy má charakter projektového a krízového manažmentu.

PORADENSTVO

Revenue Management a Automatizácia

Našim klientom pomáhame pri zostavovaní rozpočtu a nastavujeme predpoveď príjmov z tržieb ubytovania prispôsobený jednotlivým trhovým segmentom.

PORADENSTVO & ZMLUVA O DIELO

Marketing a Online Media

Marketing prostredníctvom marketingového plánu je základný nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov hotela.

PORADENSTVO & ZMLUVA O DIELO

Pre-opening, Post-opening Hotela a Príprava Projektu

Služby poskytované pred otvorením hotela okrem spracovania projektovej dokumentácie a s tým súvisiacich procesov, obsahujú aj nasledovnú fázu v rámci prípravy spustenia prevádzky.

PORADENSTVO

Riadenie Ekonomiky

Pre dôsledné riadenie ekonomiky a plánovanie Vášho hotela spracujeme komplexný finančný plán.

EXTERNÝ MANAŽMENT

Zabezpečenie Outsourcingu

Ako vývoj pracovného trhu, tak aj zefektívnenie jednotlivých procesov spôsobujú, že firmy siahajú po využívaní služieb outsourcingu.

ŠPECIÁLNE

1

Vytvorenie Finančného Plánu & Riadenie Cash-flow

Zabezpečíme Vám plošnú finančnú analýzu, nielen pre riadenie ekonomiky Vášho hotela alebo gastronomickej prevádzky, ale aj pre získavanie bankového financovania či čerpanie rôznych grantov. Pri riadení cash-flow používame osvedčené metódy a procesy pre zrýchlenie prílivu peňažného toku a naopak spomaleniu odtoku financií.

2

Správa Ekonomicko - Daňových Dokumentov

Orientovať sa v právnej úprave a regulácii podmienok upravujúcich niektoré činnosti v rámci podnikania v hoteliérstve alebo gastronómií si vyžaduje vedomosti a skúsenosti z viacerých oblastí.

3

Branding Hotela a Zabezpečenie Komplexného PR

Jadrom každého úspešného hotela je dobre premyslená obchodná stratégia, určenie jeho reálnych možností a identita jeho značky.

4

Príprava Projektu a Dokumentácie

Na základe Vášho zadania Vám spracujeme kompletnú prípravu projektu prevádzky hotela vrátane projektovej dokumentácie a stavebnej pripravenosti.

5

Riešenie Konkrétnych Prípadov

Tento program ponúka klientom analýzu, prijatie opatrení navrhovaných našim tímom a následnú kontrolu nastaveného procesu pre úplne odstránenie nedostatkov alebo problémov v hotelovej a gastro prevádzke.

6

Outsourcing

Produkt outsourcingu má charakter krátkodobého kontraktu, zabezpečujeme od centrálneho riadenia cez pozície stredného manažmentu až po event manažment alebo pracovníkov pre sezónne obdobia.

ZABEZPEČUJEME

KRÍZOVÝ MANAŽMENT A AUDIT PODNIKU, OUTSOURCING

• Riadenie ekonomiky, audit a reštrukturalizácia stredísk • Tvorba finančního plánu • Opatrenia cash-flow , nastavenie zmluvných podmienok • Správa ekonomicko-daňových dokumentov • Outsourcing hotelového manažéra, personálny manažment

KOMPLEXNÉ PORADENSTVO, SPRÁVA PODNIKU

• Transakcie v cestovnom ruchu, nákup a predaj nehnuteľností • Controlling a mystery shopping • Analýza hotela, interné procesy medzi jeho strediskami • Nastavenie organizačnej štruktúry, zefektívnenie pracovného času • Konzultácie, tvorba ponuky

REKONŠTRUKCIE, PRE-POST OPENING A REDESIGN HOTELOV

• Rekonštrukcia hotela, inovácie interiéru a Rebranding • Pre-opening a Post-opening hotelov • Príprava investičních projektov a dokumentácie • Technická pripravenosť a legislatívne podmienky

MARKETING & ONLINE MEDIA, OBCHODNÉ STRATÉGIE

• Tvorba marketingového plánu • Návrh a realizácia obchodných stratégií • Branding hotela a komplexné PR • Event management • Online, sociálne siete a grafický dizajn

SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE, DOTÁCIE A GRANTY

• Špecializované prieskumy • Financovanie projektov zo zdrojov EÚ • Dotácie a podporné programy AUT, CZ, SK, POL • Výzvy na čerpanie grantov

AUTOMATIZÁCIA, REVENUE & REZERVAČNÉ SYSTÉMY

• Automatizácia a reporting, forecasting • Revenue Management, práca s cenou • Kalendár dopytu a cenotvorba • Rezervačné systémy, channel manager

50+
ÚSPEŠNÝCH RIEŠENÍ
25+
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
17+
VYKONANÝCH MODERNIZÁCII
100+
VYPITÝCH KÁV

Výhody spolupráce

01

  OSOBNÁ ANGAŽOVANOSŤ

  pre Vašu spoločnosť

  03

   ODMENA VIAZANÁ NA VÝSLEDOK

   pre spoločný cieľ

   02

    MEDZINÁRODNÉ SPOLUPRÁCE

    s garanciou profesionálneho prístupu

    04

     VIAC AKO 15 ROČNÉ SKÚSENOSTI

     pre analýzu problémov a potrieb

     SLUŽBY

     Redesign hotela

     Poskytujeme našim klientom ucelené služby v procese návrhu a realizácie hotelového interiéru. V projektoch spolupracujeme s renomovanými dizajnérmi a výrobcami, ktorí majú skúsenosti s hotelovými projektami. Naša pridaná hodnota spočíva […]

     Financovanie projektov zo zdrojov EÚ

     Po spracúvaní analýzy a vyhodnotenia projektu je možnosť zabezpečiť pre našich klientov finačné prostriedky z Európskych investičných fondov. Našim klientom ponúkame zabezpečenie komplexného servisu, spracovanie potrebnej dokumentácie a podanie žiadostí […]

     Nákup a predaj nehnuteľností v hoteliérstve a cestovnom ruchu

     Pre obchodné spoločnosti, majiteľov nehnuteľností a investorov v cestovnom ruchu ponúkame realitnú činnosť, vyhľadáme vhodných partnerov pre uskutočnenie obchodnej transakcie. A to ako v zmluvnom postavení predávajúceho, tak aj v […]

     Zabezpečenie Outsourcingu

     Ako vývoj pracovného trhu, tak aj zeefektívnenie jednotlivých interných procesov spôsobujú, že firmy siahajú po využívaní služieb outsourcingu. Skúsenosti nám preukazujú, že približne 30% hotelového personálu je zabezpečených z externých […]

     Správa ekonomicko – daňových dokumentov

     Orientovať sa v právnej úprave a regulácii podmienok upravujúcich niektoré činnosti v rámci podnikania v hoteliérstve alebo gastronómií si vyžaduje vedomosti a skúsenosti z viacerých oblastí. Aj napriek náležitému prehľadu […]

     Riadenie cash-flow

     Pri riadení cash-flow používame osvedčené metódy a procesy pre zrýchlenie prílivu peňažného toku a naopak spomaleniu odtoku financií. V oblasti riadenia cash-flow poskytujeme čiastkové aj komplexné služby riadenia. Máme skúsenosti […]

     Vytvorenie finančného plánu

     Pre dôsledné riadenie ekonomiky a plánovanie Vášho hotela spracujeme komplexný finančný plán. Naši konzultanti vychádzajú z podnikovej stratégie a konkretizujú ekonomickú analýzu na určitý časový horizont. Zabezpečíme Vám plošnú finančnú […]

     Príprava projektu a dokumentácie

     Na základe Vášho zadania Vám spracujeme kompletnú prípravu projektu prevádzky hotela vrátane projektovej dokumentácie a stavebnej pripravenosti. Spracúvame zadaný projekt s našimi spolupracujúcimi architektami a interiérovými dizajnérmi. Naše návrhy konzultujeme […]

     Post-opening hotela

     V rámci fázy hotela po otvorení zabezpečujeme pre našich klientov nasledovné služby:  Tréning a riadenie hotelového manažéra priamo v prevádzke (súčasťou je hotelový dozor a koučing) Monitorovanie výkonnosti a správania […]

     Pre-opening hotela

     Služby poskytované pred otvorením hotela okrem spracovania projektovej dokumentácie a s tým súvisiacich procesov, obsahujú aj nasledovnú fázu v rámci prípravy spustenia prevádzky, a to: Prijímanie a kvalifikácia hotelového manažéra […]

     Branding hotela a zabezpečenie komplexného PR

     Jadrom každého úspešného hotela je dobre premyslená obchodná stratégia, určenie jeho reálnych možností a identita jeho značky. Vytvárame pre klienta jeho jedinečný koncept, budujeme značku hotela, ktorá ho personalizuje a […]

     Online Media

     Online marketing je v dnešnom svete jadrom marketingovej stratégie pre predajné distribučné kanály Vášho hotela. Zaoberáme sa touto vysoko špecializovanou úlohou, pre ktorú je nadmieru dôležité spolupracovať s kvalifikovanými odborníkmi, […]

     Obchodná stratégia hotela

     Aká je tá správna obchodná stratégia pre Váš hotel alebo ubytovacie zariadenie? Odporúčame našim klientom využiť možnosť tvorby marketingovej a obchodnej stratégie vrátane online predaja našim tímom. Vytvorenie jednotlivých produktov […]

     Vytvorenie marketingového plánu

     Marketing prostredníctvom marketingového plánu je základný nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov hotela. Naši odborníci z oblasti hotelového marketingu a obchodu zostavia plán a zvolia správnu stratégiu podľa špecifikácie Vášho hotela. […]

     Automatizácia a reporting

     Každé oddelenie v rámci hotela denne vykonáva množstvo procesov a operácií bez ohľadu na ich charakter. Spravidla značnú záťaž pre zamestnancov tvoria procesy napr. v oblasti evidencie obsadenosti hotela, v […]

     Revenue Management

     Našim klientom pomáhame pri zostavovaní rozpočtu a nastavujeme predpoveď príjmov z tržieb ubytovania prispôsobený jednotlivým trhovým segmentom. Zvýšte tržby hotela stimulovaním dopytu a jeho využívaním v destinácií, v ktorej sa […]

     Riešenie konkrétnych prípadov

     konzultácia na základe zadania klienta Tento program ponúka klientom analýzu, prijatie opatrení navrhovaných našim tímom a následnú kontrolu nastaveného procesu pre úplne odstránenie nedostatkov alebo problémov v hotelovej a gastro […]

     Analýza a komplexné poradenstvo

     – uskutočnenie celkovej analýzy hotela a riešenia Komplexné poradenstvo nášho produktu hotelrestart.com formou mandátnej správy má charakter projektového a krízového manažmentu. Program obsahuje riadenie vášho hotela alebo prevádzky na základe […]

     Eliska
     Hotel Tatra
     Rozalka
     Rybarsky dvor
     Tvrz Orlice
     Rezidence
     Mane
     Weichuv dvur
     Pelikan
     Mamut

     Kontaktujte nás

     Košická 52/A, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovakia

     office@hotelrestart.com

     +421 905 147 867 , +420 774 201 337


      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.