HOTEL RESTART

Projektový management

Na základe vášho zadania vám spracujeme kompletnú prípravu projektu prevádzky hotela vrátane projektovej dokumentácie a stavebného plánu. Zadaný projekt spracovávame v spolupráci s našimi architektmi a interiérovými dizajnérmi.
 
Naše skúsenosti s prevádzkou hotelov premietame priamo už do technickej prípravy, pričom upozorníme investora na možné nedostatky alebo zákonom stanovené povinnosti prevádzkovateľa.
 
– Gastronomické zariadenie a výbava kuchyne
– hotelové osvetlenie
– Hotelový kartový systém a kontrola prístupu
– hotelové osvetlenie
– Klimatizácia a vzduchotechnika
– Hotelový TV systém
– Požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas a ostatné

V rámci fázy hotela po otvorení zabezpečujeme pre našich klientov nasledujúce služby:

– Tréning a riadenie hotelového manažéra priamo v prevádzke (súčasťou je hotelový dozor a koučing)
– Monitorovanie výkonnosti a správa hotelového tímu vrátane nápravy (súčasťou je prehľad schopností zamestnancov, ich kvalifikácia a výkonnosť)
– Zabezpečenie dodržiavania nastavených servisných štandardov služieb pre koncového klienta
– Sledovanie a zabezpečenie technického plánu údržby nehnuteľnosti hotela
– Kontrola kvality zariadenia a inšpekcia majetku, celková inventarizácia majetku
– Monitorovanie nákladov a ich kontrola (súčasťou je rozpočet prevádzky)

Služby poskytované pred otvorením hotela okrem spracovania projektovej dokumentácie as tým súvisiacich procesov, obsahujú aj následnú fázu v rámci prípravy spustenia prevádzky.

– Prijímanie a kvalifikácia hotelového manažéra
– Výber dodávateľov a vyjednávanie za účelom nastavenia výhodných zmluvných podmienok spolupráce
– Uskutočnenie náboru a výcviku zamestnancov jednotlivých oddelení
– Príprava štruktúry správy financií a výkazov
– Príprava dokumentácie v zmysle kategorizácie ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia

Zabezpečujeme predaj, investičný nákup a prenájom hotelov a apartmánov. Nakoľko ponúkame exkluzívne zazmluvnené hotely, naša ponuka je neverejná. Radi vám predstavíme kompletnú ponuku osobne, v ponuke máme nehnuteľnosti v Slovenskej republik a v Českej republike.

Súčasťou našich služieb  je:

-Stanovenie trhovej ceny hotelu alebo výšky nájomného
-Získanie bankového financovania
-Spracovanie zmluvnej dokumentácie, príprava podkladov