HOTEL RESTART

Marketing & Online Media

Online Media

Online marketing je v dnešnom svete jadrom marketingovej stratégie pre predajné distribučné kanály vášho hotela. Zameriavame sa na túto vysoko špecializovanú úlohu, pre ktorú je nadmieru dôležité spolupracovať s kvalifikovanými odborníkmi, aby sme dosahovali čo najlepšie výsledky, čo pre našich klientov znamená návratnosť investícií do webových stránok a online podpory. Marketingoví konzultanti našej spoločnosti pre vás vytvoria inovatívne a kreatívny online marketing.

Zabezpečíme pre vás:

Realizované fotografie:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor"

Social media

ABC Company and Garden 654, NewYork-22

Google Ads

Marketing, Business strategy, Mission Implement

SEO, Copywriting

5 Days planning, and 1 month for completion